پشتیبانی فرس کالا

با تشکر از اعتماد شما به خانواده ی بزرگ فرس، شما میتوانید از طریق تکمیل فرم زیر درخواست خویش را در خصوص نصب و یا تعمیرات در کوتاهترین زمان ارائه نمایید.

طی مدت 48 ساعت درخواست شما توسط کارشناسان امور مشتریان فرس بررسی و هماهنگی های لازم جهت خدمت رسانی انجام خواهد شد.

پشتیبانی

نوع در خواست
نام و نام خانوداگی
نوع محصول